Standardowy Wirtualny Spacer:

 • możliwość przybliżania, oddalania za pomocą przycisków umieszczonych na prezentacji, scrolla myszki oraz klawiszy Shift i Ctrl na klawiaturze.
 • możliwość przełączenia prezentacji na full screen (pełen ekran).
 • 3 sposoby przeglądania panoramy:   
  • przesuwanie kursora myszy, z wciśniętym lewym klawiszem, po obszarze prezentacji
  •   
  • użycie kursorów klawiatury (strzałki góra, dół, lewo i prawo)
  •   
  • wciskanie lewym klawiszem myszy na przyciski sterujące znajdujące się na prezentacji.
 • możliwość włączenia podpowiedzi za pomocą znaku "?" umieszczonego na prezentacji.
 • pomiędzy pomieszczeniami można przechodzić dzięki strzałkom umieszczonym na panoramach.
 • gotowy wirtualny spacer dostarczany jest na płycie CD/DVD w 2 egzemplarzach. Każdą prezentację przygotowujemy tak by była gotowa do zamieszczenia na stronie internetowej lub oglądania na komputerze. Możemy także zamieścić prezentację na państwa stronie samodzielnie, ale wtedy potrzebujemy danych dostępowych do Państwa serwera.
 • technologie użyte do wyświetlanie prezentacji: HTML, Javascript, FLASH.

Dodatki:

 1. Mapka (plan) obiektu: Na planie umieszczone zostaną punkty reprezentujące poszczególne panoramy z tej prezentacji. Kliknięcie w jeden z punktów spowoduje włączenie konkretnej panoramy.
 2. Zdjęcia: Z poziomu prezentacji wyświetlać można zdjęcia mniej ważnych pomieszczeń lub przedmiotów.
 3. Podkład dźwiękowy: Współpracujemy z dużym bankiem muzyki, który posiada kolekcję złożoną z kilkunastu tysięcy dźwięków i utworów muzycznych. Możemy dla Państwa zakupić i dodać do prezentacji wybrane utwory np. jako podkład muzyczny.
 4. Opisy na panoramach: krótkie teksty umieszczane np. tuż przy przedmiotach widzianych w trakcie przeglądanych poszczególnych panoram.
 5. Indywidualna oprawa graficzna: Standardowa prezentacja posiada prostą i uniwersalną oprawę graficzna, dla wymagających klientów możemy przygotować indywidualny projekt graficzny.